Ekonomik
          
Zawiercie
WYSIWYG Web Builder
RELACJA Z UDZIAŁU MARLENY MAGIERY W MISTRZOSTWACH ŚWIATA ISF W TURCJI

Aktualności
Krzysztof Wieczorek - 2014
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies.


„PRAKTYKA, ROZWÓJ, KARIERA ZAWODOWA”

Projekt „PRAKTYKA, ROZWÓJ, KARIERA ZAWODOWA” realizowany jest przez Zespół Szkół im. Oskara
Langego w okresie 1.09.2017 - 31.08.2019. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w 100% ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER) w ramach w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry
kształcenia zawodowego”. Otrzymane dofinansowanie wynosi 415387,76 PLN. Partnerem projektu jest
włoska organizacja Istituto per la Formazione, l'Occupazione e la Mobilità (IFOM) z siedzibą w Bolonii.

Głównym celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności oraz kompetencji zawodowych i
językowych 36 uczniów Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu w celu poszerzenia ich
możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na znalezienie pracy w przyszłości.
Wśród celów szczegółowych należy wyróżnić:
-udoskonalenie znajomości języka angielskiego wśród uczestników i zwiększenie ich motywacji do
nauki języka,
-zwiększenie wiedzy uczniów w obszarze kultury i zwyczajów społeczności włoskiej,
-zwiększenie doświadczenia zawodowego uczniów w międzynarodowym środowisku pracy,
-poszerzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej w dziedzinie ekonomii, reklamy i hotelarstwa,
-zwiększenie kompetencji interpersonalnych uczestników projektu i ich rozwój osobisty,
-zwiększenie przedsiębiorczości i samodzielności uczniów.

Nasza szkoła dzięki realizacji projektu podniesie jakość kształcenia zawodowego i uatrakcyjni ofertę
praktyk zawodowych, zwiększy swój potencjał oraz doświadczenie w zakresie realizacji mobilności
zagranicznych i współpracy międzynarodowej. Dzięki realizacji projektu nasi pracownicy rozwiną swoje
kompetencje językowe i interpersonalne.

Powyższe cele będą realizowane poprzez organizację czterotygodniowych staży dla 36 uczniów i
uczennic naszej szkoły, kształcących się na kierunkach technik ekonomista, technik organizacji reklamy
oraz technik hotelarstwa. Staże odbędą się w włoskich przedsiębiorstwach o profilach działalności
zgodnych z kierunkami kształcenia uczestników,  w dwóch terminach: 04.03 - 31.03.2018 oraz 10.03-
06.04.2019. W każdej mobilności weźmie udział 18 uczniów i uczennic, którzy dzięki udziałowi w
projekcie zdobędą certyfikat Europass Mobilność oraz certyfikaty potwierdzające udział  w mobilności i
przygotowaniu do niej, które zwiększą ich konkurencyjność i atrakcyjność na rynku pracy oraz
umożliwią im szukanie pracy nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

Przed wyjazdem uczniowie będą zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach językowo- pedagogiczno-
kulturowych, które pomogą im w przygotowaniu się do mobilności zagranicznej. Podczas zajęć z języka
angielskiego uczestnicy nauczą się przede wszystkim słownictwa branżowego związanego z zawodem, w którym
się kształcą. Dodatkowo odbędą zajęcia z języka włoskiego, aby poznać jego podstawy. Zajęcia kulturowe
umożliwią im zapoznanie się z normami kulturowymi panującymi we Włoszech, ich historią i tradycją. Uczniowie
wezmą również w zajęciach z pedagogiem, które będą miały na celu przygotowanie ich do pobytu na stażu w
odmiennych warunkach kulturowych, zapoznanie ich ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w
obcym środowisku oraz udoskonalenie umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdemu z uczestników zostanie zapewnione zakwaterowanie w Bolonii wraz
z wyżywieniem, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, dojazd na miejsce stażu oraz przejazdy lokalne.
Zostaną one pokryte z budżetu projektu.
Rekrutacja do projektu odbędzie się  we październiku 2017 r. - jej termin i zasady zostaną ogłoszone na naszej
stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń. Wszelkich informacji na temat projektu i rekrutacji udziela Pani
Małgorzata Wasik oraz sekretariat szkoły.