Ekonomik
          
Zawiercie
WYSIWYG Web Builder
RELACJA Z UDZIAŁU MARLENY MAGIERY W MISTRZOSTWACH ŚWIATA ISF W TURCJI

Aktualności
Krzysztof Wieczorek - 2014
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies.


Pamiętamy!

18 września 1940 roku w naszym mieście miały miejsce tragiczne wydarzenia. Wtedy doszło do
masowych aresztowań członków konspiracyjnej organizacji ,,Płomień”, ich rodzin oraz innych osób
związanych z tajną działalnością patriotyczną.
Szkoła Handlowa, której tradycje kontynuujemy, była jedyną szkołą zawierciańską funkcjonującą
we wrześniu 1939 roku. Patriotyczny duch pracującej tu kadry pedagogicznej
i uczącej się młodzieży dał pierwszą iskrę, która rozpaliła płomień walki o niepodległość Polski.
Konspiracyjna organizacja PŁOMIEŃ powstała w murach ówczesnej Szkoły Handlowej tuż po
rozpoczęciu okupacji naszego kraju, już w 1939 r. Do jej założycieli zaliczyć należy ówczesnego
dyrektora placówki - Wacława Chrzanowskiego i Stanisława Czaplę, nauczyciela przedmiotów
zawodowych. Warto wymienić także inne nazwiska osób działających w PŁOMIENIU, a
pozostających w ścisłym związku ze Szkołą Handlową: Janina Nowacka - sekretarka szkoły,
Fryderyk Bereza - absolwent, Franciszek Majczak - woźny szkoły, Edmund Nowacki - brat
sekretarki szkoły.
Członkowie „Płomienia” redagowali własną gazetkę, wydawali ulotki wzywające społeczność
lokalną do walki z okupantem, chronili młodzież polską przed wywózkami na roboty w głąb
Rzeszy, a także organizowali pomoc materialną dla szczególnie potrzebujących. Rocznica wybuchu
wojny stała się dniem tragedii dla członków organizacji. Gestapo aresztowało dyrektora
Chrzanowskiego, głównego redaktora gazetyi dwóch innych pracowników szkoły. Wzmożone
aresztowania nastąpiły kilkanaście dni później, 18 września 1940 roku. Wtedy to do więzień,na
przesłuchania i tortury trafiło ponad stu działaczy „Płomienia”, a także członkowie ich rodzin:
Nowaccy, Czaplowie, Brzozowscy, Baryłowie, Piotrowscy, Berezowie, Grzybczykowie,
Wójcikowie i inni. Aresztowano także proboszcza parafii pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła,
ks. Wajzlera. Nazwiska osób straconych w Berlinie i zamordowanych w obozach
koncentracyjnych umieszczone zostały na tablicy ufundowanej przez społeczeństwo Zawiercia
umieszczonej na pierwszym budynku naszej szkoły przy ul. Kościuszki. Opiekę nad tym skromnym
pomnikiem powierzono pracownikom i uczniom Zespołu Szkół im. Oskara Langego, którzy stali się
spadkobiercami patriotycznych tradycji szkoły wojennego okresu. Obecnie płyta znajduje się w
Alei Pamięci Weteranów w Parku im. T. Kościuszki w Zawierciu.
Tegoroczne obchody wojennych wydarzeń rozpoczęły się 10 września, kiedy to
w bazylice kolegiackiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła  w Zawierciu odbyła się msza
święta w intencji pomordowanych i poległych podczas walk mieszkańców naszego miasta,
w której uczestniczyła społeczność naszej szkoły. Mszę odprawił ksiądz proboszcz Jan Niziołek.
Kapłan podczas kazania przypomniał zgromadzonym życiorys księdza Bolesława Wajzlera -
dawnego proboszcza parafii zawierciańskiej, który także został aresztowany we wrześniu 1940
roku. Na zakończenie mszy pani Monika Bugajska i uczniowie naszej szkoły odczytali apel
poległych.
Następnie, w rocznicę wzmożonych aresztowań członków organizacji „Płomień”, czyli 18 września,
społeczność uczniowska naszej szkoły przygotowała uroczysty apel w sali gimnastycznej.
Wyjątkowymi gośćmi byli: Pan Andrzej Romański - doradca marszałka województwa śląskiego
ds. ochrony zabytków, Pan Paweł Abucki - prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu, Pan
Włodzimierz Gorzelak - prezes Społecznej Rady Kombatantów. W godzinach przedpołudniowych
delegacja uczniów ZS im. Oskara Langego w Zawierciu, Pani wicedyrektor - Barbara Biegus, Pan
Łukasz Konarski - Zastępca Prezydenta Miasta Zawiercie, Pani Agata Jarza-Korpyś - Sekretarz
Powiatu Zawierciańskiego, oraz Pan Michał Oleś - inspektor Wydziału Upowszechniania Kultury,
Rekreacji i Turystyki UM, złożyła kwiaty na symbolicznej mogile Stanisława Czapli znajdującej się
na miejscowym cmentarzu parafialnym.
Punktualnie o godzinie 12 w południe, rozpoczęła się także, uroczystość pod płytą PŁOMIENIA,
w której wzięła udział nie tylko społeczność EKONOMIKA, ale także i mieszkańcy Zawiercia oraz
zaproszeni goście: Pani Katarzyna Merta - Wałek - asystentka Pani Poseł na Sejm RP Anny Nemś,
Pan Andrzej Romański - doradca marszałka województwa śląskiego ds. ochrony zabytków, Pan
Łukasz Konarski - Zastępca Prezydenta Miasta Zawiercie, Pani Agata Jarza-Korpyś - Sekretarz
Powiatu Zawierciańskiego, Pan Michał Oleś - inspektor Wydziału Upowszechniania Kultury,
Rekreacji i Turystyki UM w Zawierciu, Pan Włodzimierz Gorzelak - Prezes Społecznej Rady
Kombatantów RP, Pan major Tadeusz Klimas - członek Społecznej Rady Kombatantów RP oraz
delegacje Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki i dzieci z Przedszkola nr 2 w Zawierciu.
Po wysłuchaniu krótkiego montażu poetyckiego obecni minutą ciszy oddali hołd aresztowanym,
pomordowanym i straconym. Pod płytą PŁOMIENIA złożono kwiaty i zapalono znicze pamięci.

A tak obchody tegorocznego święta utrwalił obiektyw aparatu fotograficznego.
7