Ekonomik
          
Zawiercie
WYSIWYG Web Builder

POWER
Krzysztof Wieczorek - 2014
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies.„PRAKTYKA, ROZWÓJ, KARIERA ZAWODOWA”

Projekt „PRAKTYKA, ROZWÓJ, KARIERA ZAWODOWA” realizowany jest przez
Zespół Szkół im. Oskara Langego w okresie 1.09.2017 - 31.08.2019. Projekt jest
finansowany przez Unię Europejską w 100% ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry
kształcenia zawodowego”.
Zapraszamy do zapoznania się z nastepującymi dokumentami:
- informacja o rekrutacji
- regulamin rekrutacji
- ankieta rekrutacyjna dla uczniów
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
do projektu pn. „PRAKTYKA, ROZWÓJ, KARIERA ZAWODOWA”